Как да подадем годишен финансов отчет

  • Сподели: 
  • В Svejo
  • В Twitter

Дара Христова, dara@newbusiness.bg

С настъпването на летните жеги дойде и крайният срок за подаване на годишните финансови отчети за изтеклата година. До 30 юни всеки предприемач трябва да предостави въпросния документ в Агенцията по вписванията. Ако не го направи, може да му се наложи да плати глоба в размер между 2000 лв. и 3000 лв. (регламентирана в Закона за счетоводството). Вече над 27 000 търговци подлежат на санкция от Националната агенция по приходите (НАП), защото не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 година. Санкциите за дружествата, които макар и закъснели подадат годишния си отчет, ще бъдат по-малки, отколкото на неподалите изобщо – категорични са от НАП. Затова по-добре не забравяйте и не отлагайте публикуването на финансовия документ.

Подаването на отчетите на хартия струва 50 лв. 

(без значение дали имате ЕТ, ЕООД, ООД или АД) и трябва да бъде направено по банков път, като таксата е около 3 лева. Съветваме читателите на NewBusiness.bg да не чакат последните възможни дни на месеца, тъй като в Агенцията по вписванията отново имат проблеми със системата. Освен това, заради съкращенията във всички държавни ведомства, хората които обслужват Търговския регистър работят с намален персонал. Казано по друг начин е напът да се повтори истерията от предишната година с километричните опашки! Все пак тази година е и последната, в която фирмите могат да се пререгистрират, което допълнително усложнява работата на  Агенцията по вписванията. За да спестите време, можете да подадете отчетите си и по електронен път, с електронен подпис. Така таксата ще бъде 35 лв., вместо 50 лева. 

Към годишния финансов отчет трябва да приложите отчет за приходите 

и разходите, отчет на паричния поток, отчет на собствения капитал и приложение "оповестявания". За за капиталови дружества (ЕООД, ООД, АД) се подава и доклад за дейността, предложение на управителният орган (съвет на директорите, управител) за начина на разпределяне на печалбите. Това предложение се гласува от общото събрание на съдружниците (акционерите) и се съставя протокол. Няма особени изисквания към него, но трябва да ясно да бъде посочено, че съдружниците приемат отчета за 2009-а, освобождават управителя от отговорност и разпределят печалбата както следва (или, ако решават да бъде заделена за резерви, не разпределят печалби). Ако не приложите такова решение към комплекта с документи, има опасност да получите отказ от обявяване за събирателните и командитни дружества. В случай, че няма решение за приемане на годишният отчет, Агенцията по вписванията ще направи отказ за публикуване, защото Закона за счетоводството изрично казва, че годишният отчет трябва да е приет от общото събрание или друг аналогичен орган. Казано по друг начин, документа не трябва само да бъде изготвен до 31 март, но и отделно от това е необходимо да има декларация в свободен текст, че предадените документи са верни с оригинала

Добре е да се знае още, че за събирателните и командитните дружества се подава само протокол от събранието на съдружниците, че е приет годишния отчет. Там не е нужно да се описва начина на  разпределяне на печалбата. Формулярът на Агенцията по вписванията е Г-1. 

Специално за годишния финансов отчет и приложенията му няма как да се справите сами, 

без намесата на счетоводител. 

Според изискванията на закона, документът трябва да е подписан от "съставител:, който трябва да има висше счетоводно образование и стаж от поне 1 година или друго висше икономическо и стаж 5 години като счетоводител

Колкото до протокола и предложението за разпределяне на печалбите, това можете и сами да го подготвите. Някои счетоводни кантори предлагат и тази услуга, като дават готов протокол за приетият годишен отчет с предложение за разпределянето на печалбите и т.н. Тук обаче има риск да подпишете нещо, което не е като хората. И докато при ЕООД това няма да породи особени проблеми, то при ООД може да си докарате доста главоболия, най-малкото защото излиза, че мамите съдружниците си. Да не говорим, че често се случва хората да се подписват без изобщо да четат документите. 

Доста предприемачи предпочитат да ползват услугите на адвокат за тези протоколи, но пък това отнема време и повече пари. Ако бързате и държите сами да подготвите документите, е достатъчно само да отворите сайта на Търговския регистър и да погледнете как е направен примерен протокол на произволна фирма. 

След всичко казано дотук идва и резонния въпрос: колко струва изготвянето на годишен финансов отчет от счетоводител или счетоводна къща? 

Цените започват от 240 лв.

нагоре, тъй като се проверява цял отчетен период, ако счетоводителя не е направил всичко необходимо през годината. Обикновено счетоводните къщи таксуват изготвянето на ГФО като 13 хонорар или предварително го включват в цената на месечното обслужване. 

Комплектът документи може да бъде подаден в Агенцията по вписванията лично от управителя или с негов електронен подпис. Тази работа може да я свърши и адвокат ("заявител"), като приложи и адвокатското си пълномощно, декларация от негово име, че подадените отчети са идентични с оригиналните, както и декларация, подписана от управителя че е предал на адвоката тези отчети.

Като "заявител" могат да бъдат и "други лица определени със закон", като например счетоводителя. Тогава вместо адвокатско пълномощно, е нужно нотариално заверено пълномощно от управителя да се подадат тези отчети. 

Толкова по въпроса за годишните финансови отчети. Ако имате въпроси или нещо ви се струва неясно, не се колебайте да ни пишете!

Гласувайте в нашата анкета - Подадохте ли си годишният финансов отчет тук!

Още: брой 26, Дара Христова, предприемачи, срокове, глоби, Агенция по вписванията, проблеми, НАП, финансов отчет

blog comments powered by Disqus

стани фен

Бърз и лесен достъп до полезна информация за услуги и продукти в БългарияНай-коментирано

Powered by Disqus

Анкета на деня

Доволни ли сте от стартъп финансирането по JEREMIE?

d=document; d.write('Tyxo.bg counter<\/a>'); //-->